Cảm ơn

Cảm ơn

Sáng , Thỏ con đi học

Không may rơi bút chì

Học chữ cái , tập tô

Thỏ con buồn muốn khóc.

Ngồi bên cạnh là Sóc

Thấy bạn buồn, rất thương

Sóc đưa hộp chì sang

” Thỏ ơi ! Dùng chung nhé !”

Lại đến giờ học vẽ

Thỏ vẽ đẹp cô khen

Thỏ cảm động đứng lên :

” Mình cảm ơn bạn Sóc”

Lại đến giờ học vẽ

Thỏ vẽ đẹp cô khen

Thỏ cảm động đứng lên :

” Mình cảm ơn bạn Sóc”

Sáng tác : Nguyễn Thị Chung

Tham gia bình luận:

Lịch khai giảng Liên hệ Đăng ký học thử